صفحه شخصی مجید نسیمی   
 
نام و نام خانوادگی: مجید نسیمی
استان: اصفهان - شهرستان: اصفهان
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: دو
شغل:  مسئول دفتر فنی
شماره نظام مهندسی:  203001966
تاریخ عضویت:  1389/01/25
امتیاز:  10
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
9   نظر / همه نظرات